Op zoek naar jouw gezicht

Al vanaf mijn eerste levensdagen ben ik op zoek geweest naar jouw gezicht.
Vandaag mocht ik het aanschouwen.
Vandaag zag ik de charme, de schoonheid, de onbeschrijflijke gratie van het gezicht
waarnaar ik op zoek was.
Vandaag heb ik jou gevonden en
degenen die mij gisteren nog uitlachten en beschimpten,
hebben er nu spijt van dat zij niet hetzelfde zochten als ik.

Je onbeschrijflijke schoonheid heeft me volkomen overweldigd.
Ik kom ogen te kort om je ten volle te zien.
Mijn hart heeft gebrand van verlangen en is altijd op zoek geweest naar de wonderbaarlijke schoonheid die ik nu mag aanschouwen.

Ik schroom om deze liefde menselijk te noemen
en heb te veel ontzag voor God om haar als goddelijk te bestempelen.
Jouw zoetgeurende adem is als de ochtendwind over deze stille tuin neergedaald.
Jij hebt mij nieuw leven ingeblazen.

Ik ben in jouw zonneschijn, maar ook in jouw schaduw veranderd.
Mijn ziel jubelt van extase. Ik ben tot in al mijn vezels verliefd op jou.
Jouw schittering heeft mijn hart in vlam gezet en doet hemel en aarde voor mij stralen.
De pijl van mijn liefde heeft zijn doel bereikt.
Ik ben het huis van genade binnengegaan en
mijn hart is in een gebedsruimte veranderd.

RUMI