over dromen en draken…

Yin-compassie is de kracht die onvoorwaardelijk liefheeft. De Moeder, de allesomvattende liefde. ‘Ik draag je en ik hou van je met alles wat je bent!’ Zoals Leonard Cohen het zo prachtig verwoordt in zijn iconische lied Halleluja. The Holy and the Broken Halleluja zijn er allebei om te erkennen en te omarmen. En geluk treedt niet pas op als we  ‘The Broken’ uit ons leven gebannen hebben.
Zonder deze Yin-compassie is het welhaast onmogelijk om te rusten in de wonderlijke paradox die ons leven is.

Lees meer

About dreams and dragons…

Yin compassion is the power that loves unconditionally. It’s the Mother, the all-encompassing love that says ‘I carry you and I love you with all that you are!’ And as Leonard Cohen sings so beautifully in his iconic song ‘Hallelujah’, both the Holy and the Broken Hallelujah are there for us to acknowledge and embrace. Happiness won’t happen only when we have banned ‘the Broken’ from our lives.

Without this Yin compassion, it’s almost impossible to rest in the wonderful paradox that is our life.

Lees meer