De Herberg

Dit mens zijn is als een herberg.
Elke morgen een nieuwe aankomst.

Een vreugde, een depressie, een gemeen zijn,
een tijdelijke staat van bewustzijn komt als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allemaal!

Zelfs als het een menigte zorgen is,
die gewelddadig de meubelen uit je huis veegt,

behandel elke gast nog steeds eervol.

Misschien maakt hij je leeg voor iets heerlijks nieuws.

De donkere gedachte,
 de schaamte,
 de boosaardigheid,
ontmoet ze lachend bij de deur, nodig ze uit.

Wees dankbaar voor ieder die komt.

Want ieder is gezonden,
als een gids van de overkant.

Meester Rumi

 

Chahat