Ted Wilson

Via Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) ben ik in contact gekomen met Ted Wilson. Ted was een van de eerste mensen uit Nederland die in de jaren 70 naar deze goeroe in India ging. Dat veroorzaakte veel opschudding on ons kikkerlandje. Er stond zelfs een artikel over Ted in de Privé indertijd.

Osho heeft er veel aan bijgedragen dat persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit een belangrijke plek in de Westerse samenleving kreeg. In 1988 richtte Ted Centrum Venwoude op, samen met zijn toenmalige partner Danyo en een kleine, gemotiveerde groep mensen, waarvan ik er een ben.

In de ruim 20 jaar dat ik met hem samen ben geweest, heeft onze relatie zich ontwikkeld in vele vormen, waaronder ook die van geliefden. Maar wat ons ten diepste verbond was de liefde voor bewustwording, de ontwikkeling van ons potentieel die we als mens mogen meemaken.

Toen hij, in het laatste jaar van zijn leven, te ziek was om zijn werk nog te doen, gaf Ted mij zijn zegen om zijn werk en spirituele lineage voort te zetten. Naast de Dagopening op Venwoude, die ik in totaal zo’n zeven jaar gegeven heb, nam ik ook zijn jaarlijkse zomerretraite De Kunst te Leven over, evenals de Cirkel, een groep van zo’n 80 mensen die hem al vele jaren als hun leraar beschouwden.

Nu, bijna tien jaar later, kijk ik met dankbaarheid terug op zijn inspiratie en niet aflatende inzet en passie om zijn droom te verwerkelijken: een gemeenschap creëren waar mensen de grootsheid die ze werkelijk zijn mogen ontdekken en mogen leven met alle complexiteit die zo’n creatie met zich meebrengt  Zijn vermogen om ook zichzelf kritisch te blijven onderzoeken, te incasseren en te integreren tot op het laatst van zijn leven is een inspiratie voor mij.

Als eerbetoon aan zijn werk en nalatenschap deel ik hier een paar clipjes van een van zijn laatste openbare optredens. In deze retraite, de eerste die ik van hem overnam, sprak hij een uur lang over zijn grote passie: hoe we ‘De Gevangenis’ waarin we leven kunnen leren doorzien. En dit was een van zijn laatste optredens in publiek.